Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů jsme my, společnost BEWOX s.r.o., IČO: 251 98 009, se sídlem Měšická 1725, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 9019, provozující e-shop na webových stránkách www.benito.cz.

 

Správce osobních údajů je ten, kdo rozhoduje o způsobu zpracování osobních údajů. Takové rozhodování provádíme zpravidla sami.

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. A to zejména:

 • základní identifikační údaje, které slouží k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – jméno a příjmení či obchodní firma, bydliště nebo adresa sídla, identifikační číslo;
 • kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa či doručovací adresa;
 • cookies – pomocí cookies měříme návštěvnost webových stránek, vytváříme statistiky o chování návštěvníků na webových stránkách nebo díky nim provádíme marketingové aktivity – sbíráme samotné cookies a IP adresu vašeho zařízení.


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, a to především prostřednictvím poptávkového formuláře. Konkrétně využijeme tyto informace: 

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mailovou adresu;
 • informace ze vzájemné komunikace – textový obsah.


Z jakého důvodu tak činíme?
Prostřednictvím výše uvedených údajů vás můžeme kontaktovat a dále se domlouvat na detailních informacích ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud si u nás zakoupíte zboží či služby, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, dále informace o bankovních spojeních, fakturačních podmínkách či přijatých platbách. Konkrétně se jedná o následující fakturační údaje:

 • jméno a příjmení;
 • doručovací/fakturační adresa;
 • IČO, případně DIČ;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • platební údaje.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.


C. Newslettery (obchodní sdělení)
Aby vám neunikla žádná novinka, můžeme vám ze dvou různých důvodu posílat newslettery. Abychom byli schopni poslat newslleter do vaší e-mailové schránky, využíváme následující vaše údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailovou adresu.
 1. Newsletter vám pošleme, pokud jste náš zákazník:
  V prvním případě tak můžeme učinit, pokud jste nakupující zákazník a zasílání newsletterů jste nám při nákupu nezakázali. Pro rozesílku našich novinek budeme potřebovat vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Umožňuje nám to náš oprávněný zájem a ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Třiod vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: benito@benito.cz.
 2. Nebo pokud nám k zasílání poskytnete souhlas:
  V druhém případě tak můžeme činit, jestliže jste vyslovili souhlas se zasíláním newsletterů. Pro rozesílku našich novinek budeme opět potřebovat vaši e-mailovou adresu.

  Na základě jakého právního důvodu?
  V této situaci postupujeme dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Tři roky od udělení vašeho souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese benito@benito.cz.

D. Cookies
Za osobní údaje se považují i cookies, které zajišťují fungování webových stránek benito.cz. Pomocí cookies, které se ukládají do vašeho zařízení, se zaznamenávají specifické informace z vašich návštěv na našich webových stránkách.

Cookies se dělí na nezbytné, analytické a marketingové.

Nezbytné cookies zajišťují samotný provoz našich webových stránek. Bez těchto cookies by webové stránky nefungovaly tak, jak by měly, a proto je v cookies liště nemůžete odmítnout. Použití těchto cookies je tedy založeno na našem oprávněném zájmu. Pro úplnost dodáváme, že ve vašem internetovém prohlížeči je možné disponovat i s těmito nezbytnými cookies.

Analytické cookies shromažďujeme též na základě našeho oprávněného zájmu, avšak pro jejich použití již potřebujeme váš souhlas. Pokud s nimi po udělení vašeho souhlasu již nechcete nadále souhlasit, můžete je kdykoliv odmítnout prostřednictvím cookies lišty na webu benito.cz. Analytické cookies jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti uživatelů našich webových stránek. Díky těmto cookies můžeme zjišťovat, co se zákazníkům líbí, a zlepšovat tak naše služby.

Marketingové cookies slouží například k remarketingu, který na našich webových stránkách také používáme. Pomocí těchto cookies vám můžeme nabízet naše zboží či služby prostřednictvím cílené reklamy, k čemuž ale opět potřebujeme váš souhlas. Pokud si souhlas s použitím marketingových cookies rozmyslíte, můžete jej kdykoliv odmítnout prostřednictvím cookies lišty na webu benito.cz.

Jak je to s používáním cookies?

Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit prostřednictvím cookies lišty, kterou na webu benito.cz jednoduše vyvoláte prostřednictvím odkazu „Upravit nastavení cookies“ v zápatí.

Používání cookies lze kromě cookies lišty nastavit i pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá ve výchozím nastavení, to je ale možné v prohlížeči zakázat.

Pokud si ukládání cookies na webu benito.cz nepřejete, můžete je pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout, případně nastavit užívání pouze některých vybraných cookies. K tomuto nastavení je možné využít i nástroj třetích stran, například http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Mějte ale na paměti, že v takovém případě nebude možné využívat některé užitečné funkcionality na webu benito.cz, a to i přesto, pokud jste předtím udělili souhlas prostřednictvím cookies lišty.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možné buď nastavit v rámci samotného nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti sběru těchto údajů na základě oprávněných zájmů Správce námitku. Tuto námitku je možné zaslat na kontaktní e-mailovou adresu benito@benito.cz. Vaši námitku vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od jejího vznesení.

Využíváme následující cookies:

Délka zpracování jednotlivých cookies záleží na jejich konkrétním typu. Zpracování nezbytných cookies se ukončuje vždy po ukončení session, tedy zpravidla poté, co zavřete prohlížeč. Cookies, které je možné využívat na základě vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu nebo do jeho odvolání.

Níže se dozvíte, které cookies využíváme, a po jak dlouhou dobu tak činíme.

Cookie

Doba zpracování

Účel

Vydavatel

datr

2 roky

Marketingová

Facebook

dpr

7 dnů

Marketingová

Facebook

oo

5 let

Marketingová

Facebook

sb

2 roky

Marketingová

Facebook

xs

90 dnů

Marketingová

Facebook

fbm_164646823727268

 

Marketingová

Glami

CONSENT

 

Marketingová

Google

NID

6 měsíců

Marketingová

Google

__Secure-3PAPISID

 

Marketingová

Google

__Secure-3PSID

 

Marketingová

Google

__Secure-3PSIDCC

 

Marketingová

Google

DSID

14 dnů

Marketingová

Google DoubleClick

IDE

2 roky

Marketingová

Google DoubleClick

sid

Session

Marketingová

Seznam

APNUID

30 dnů

Marketingová

Seznam

KADUSERCOOKIE

6 měsíců

Marketingová

Seznam

euconsent-v2

 

Marketingová

Seznam

ps

 

Marketingová

Seznam

szncmpone

 

Marketingová

Seznam

szncsr

 

Marketingová

Seznam

_sp_id.

2 roky

Analytická

Snowplow

_sp_ses

30 minut

Analytická

Snowplow

NOCACHE

 

Nezbytná

www.benito.cz

PHPSESSID

 

Nezbytná

www.benito.cz

SRV_ID

 

Nezbytná

www.benito.cz

CookiesConsent

 

Nezbytná

www.benito.cz

_hjCachedUserAttributes

Session

Analytická

 

_hjIncludedInSessionSample

30 minut

Analytická

 

externalFontsLoaded

 

Nezbytná

www.benito.cz

firstReminderProformaInvoice

Session

Nezbytná

www.benito.cz

language

1 rok

Nezbytná

www.benito.cz

previousUrl

Session

Nezbytná

www.benito.cz

pcart

Session

Nezbytná

www.benito.cz

referer

Session

Nezbytná

www.benito.cz

 

Kdo nám s cookies pomáhá?

 • provozovatel služby Google Analytics a Google Ads, přičemž sesbírané cookies jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs, dále na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs, a na https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336;
 • provozovatel služby Sklik. Sesbírané cookies jsou následně zpracovány společností Seznam.cz, a.s., a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, které je možné nalézt na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/, a dále na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/#ochrana_spotrebitele;
 • provozovatelem služby Facebook (Facebook pixel), kdy jsou sesbírané cookies dále zpracovány společností Facebook Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, které jsou dostupné na
 • provozovatel služby GLAMI PIXEL, přičemž jsou sesbírané cookies dále zpracovány společností Inspigroup s.r.o., a to v souladu se Zásadami používání cookies viz https://www.glami.cz/info/cookies/;
 • provozovatel srovnávacího portálu Heureka, kdy jsou sesbírané cookies následně zpracovány společností Heureka Group a.s., a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/ochrana-osobnich-udaju/, případně na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/;
 • poskytovatel služby ECOMAIL, kdy jsou nasbírané cookies zpracovány společnostní ECOMAIL.CZ, s.r.o., a to v souladu s jejich pravidly používání cookies, které je možné nalézt na https://www.ecomail.cz/ecomail-aplikace-cookies.

Protože nemáme kontrolu nad tím, jak výše uvedení partneři využívají soubory cookies, doporučujeme vám navštívit jejich webové stránky a ověřit si, jakými způsoby používání a možnost správy cookies probíhá přímo u nich.

Na webových stránkách benito.cz využíváme výše uvedené pokročilé nástroje pro zdokonalování našich služeb či webových stránek. Z toho důvodu mohou být některé osobní údaje předávány do třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii. Takové předání však vždy probíhá za dodržení veškerých standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že je příjemce těchto osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů, případně pokud poskytl jinou vhodnou záruku ochrany osobních údajů.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

Provozovatel e-shopové platformy Shoptet:
Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO: 289 35 675, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 25395.

Společnosti podílející se na expedici zboží:
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 7565;

PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 251 94 798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 105858;  

GLS CZ s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. C 66184.

Společnosti podílející se na expedici plateb:
GOPAY, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 260 46 768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. C/11030.

Poskytovatel ekonomického software:
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČO: 253 13 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. C 24515.

Poskytovatel e-mailingové služby:
ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, IČO: 027 62 943, DIČ: CZ02762943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 223183.


III. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů ani nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese benito@benito.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 728 560 390.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud jste se zpracováním osobních údajů udělili souhlas, můžete ho kdykoliv odvolat. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2022